Kritizujeme

stavba: Kanalizace splašková a ČOV, obec Maršov ( u Veverské Bítýšky )

vloženo 22.12.2010

Nemůžeme souhlasit s tím jak byl změněn náš projekt na stavbu Kanalizace splaškové a ČOV v obci Maršov. Na základě našeho projektu pro stavební povolení a vyžádaných posudků bylo vydáno stavební a vodoprávní povolení. Projekt potom také uspěl na Státním fondu životního prostředí při žádosti o dotaci. Firma VH atelier spol. s r.o., jejímž úkolem bylo na projektu pokračovat a zhotovit projekt pro realizaci stavby a pro výběr dodavatele stavby, zasáhla do projektu dosti svérázným způsobem. Pozemek, který je pro stavbu objektu čistírny odpadních vod určen, se nachází na okraji vyhlášeného významného krajinného prvku Maršovské sady. Při naší práci, na projektu pro stavební povolení, bylo naší snahou umístit budovu čistírny odpadních vod do daného prostředí citlivým způsobem, aby stavba tento prvek nijak významně nenarušovala. Firma VH atelier spol. s r.o., při zhotovování dokumentace pro realizaci stavby, však zasáhla do umístění a podoby čistírny odpadních vod naprosto brutálním, diletantským a technicky neodůvodnitelným způsobem. Přes naše upozornění je více než pravděpodobné, že stavba bude realizována podle návrhu VH atelieru, za tichého souhlasu příslušných úřadů ( Stavebního, Vodoprávního, Obecního v Maršově ) a nejspíše také Státního fondu pro životní prostředí.

Posuďte sami, tady jsou oba návrhy: