Svazek obcí při Formanské cestě, Splašková kanalizace a ČOV

Na základě výběrového řízení získala zakázku pro realizaci stavby jiná projekční firma, která vzhled ČOV nijak neřešila a náš návrh zcela opustila. ČOV je postavena a cestou ze Znojma na Moravské Budějovice se na konci Grešlového Mýta u mostu sv.Mikuláše, můžete podívat jak to dopadlo.