PRATIS, s.r.o.
ing.Milan Zámečník

kancelář:
Purkyňova 95a, 612 00 BRNO

mobil: +420 774 261 807

e-mail: zamecnik@pratis.info