Kanalizace a ČOV Písařov

ve spolupráci s firmou PROMED Brno, spol. s r.o.

D.1 D.2 3 Komunikace-situace Písařov DUR 2017 06

D.3 ČOV-Pohled čelní zadní a boční Písařov DUR 2017 06