Projekční atelier inženýrských staveb

PRATIS, s.r.o. a L-design

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na společných www stránkách firem, která nabízí kompletní servis v oblasti projekčních prací, které souvisí s vodohospodářskou výstavbou.

V našem portfoliu najdete nabídku projekčních prací, které se týkají odkanalizování, zásobení vodou pro města a obce.

Naše projekční kanceláře pro Vás zajistí kompletní dokumentaci staveb od prvních návrhů a potřebných úředních formalit, přes prováděcí dokumentaci, autorský dozor na stavbě až po dokumentaci skutečného provedení.

PRATIS, s.r.o.
ing.Milan Zámečník
Purkyňova 95a, 612 00 BRNO

mobil: +420 774 261 807
e-mail: zamecnik@pratis.info

L-design
Zdeněk Látal

Dovolujeme si oznámit smutnou zprávu, že pan Zdeněk Látal dne 24.11.2020 zemřel a firma L-design zanikla.

V projekci vodohospodářských staveb pokračuje firma PRATIS, s.r.o

Nabízíme

Projekční práce v oblasti:

  • inženýrských sítí
  • odkanalizování obcí a měst
  • zásobování vodou
  • čistíren odpadních vod
  • rekonstrukce vodojemů
  • čerpacích stanic odpadních vod

Kontakty

PRATIS, s.r.o.
ing.Milan Zámečník

kancelář:

Purkyňova 95a, 612 00 BRNO

mobil: +420 774 261 807

e-mail: zamecnik@pratis.info